Una trentena d’alumnes de l’Escola d’Hosteleria i Turisme que estan cursant el curs Programa de Formació Inserció Auxiliar Establiments del Sector Carni van visitar recentment el Gremi de Carnissers. Durant la visita els alumnes van tenir una percepció real de l’estat actual del sector i la seva evolució futura. I des de el Gremi es va insistir en què per tenir un futur de qualitat dintre del sector carni és necessari “una actitud positiva”.

Des de l’escola, els docents i les carnisseries agremiades que acullen alumnes en pràctiques es fa una gran tasca per tal de proporcionar els alumnes una oportunitat d’inserció laboral de futur.