Informació

El Gremi informa als més de 500 agremiats a través de diversos suports:

WhatsApp

A través de esta plataforma s’envia la informació que necessita d’una resposta el més ràpida possible. Arriba de forma instantània als mòbils dels agremiats.

Facebook

S’actualitza diàriament i és una eina de comunicació ràpida i eficaç. Ens permet fer difusió de les campanyes i els cursos de formació.

> Veure <

Web

És l’organ de difusió formal i corporatiu de la nostra entitat. És la veu del Gremi. S’actualitza constantment amb receptes, notícies del sector i la revista Tall.

> Veure <

Revista Tall

Juntament amb el web, expressa la veu del Gremi. És distribueix a tots els agremiats, que es posen al dia de les últimes novetats del sector i de les iniciatives i activitats que impulsa el Gremi.

> Veure <

Cartell

Els cartells que es distribueixen a través de la revista serveixen per identificar les campanyes que el Gremi enceta. Els agremiats els pengen de manera ben visible als seus locals i, a banda d’informar als seus clients, els cartells actuen també com un vincle de pertinença al col·lectiu dels agremiats.

Segell de qualitat

Els agremiats han de disposar del segell de qualitat del Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram que els identifica com a establiment amb producte de qualitat.